Världen förändras snabbt – och vi med den

Koenig & Bauer Coding GmbH står för innovativa, framtidsinriktade produkter och tekniker som utvecklas och tillverkas enligt höga kvalitetsstandarder. 

Vårt fokus är på kunder, innovation, anställda och partners.

https://coding.koenig-bauer.com/se/foeretag/