Kvalitet

Sedan starten har vi arbetat hårt för att kunna erbjuda kvalitetsmärkningar tack vare kvalitetsprodukter. Vi har, efter noggrann utvärdering, hittat de tillverkare som delar vår målsättning och som vi vill arbeta tillsammans med. Vår egen tillverkning är baserade på vår kunders stora krav på driftsäkerhet.

Tillsammans med tillverkarna utvecklar vi kontinuerligt skrivarna med nya specifikationer och uppdaterade mjukvaror. Eftersom det är vår målsättning att ligga i det främsta teknikledet är utvecklingsprocessen hela tiden pågående.

Vår personal kompetensutvecklas fortlöpande med utbildningar inom teknik, mjukvaror, processer och kommunikation.

Företaget arbetar med ständiga förbättringar för att kunna leverera den bästa möjliga märkningen under kundens gällande förutsättningar. Våra större kunder genomför regelbundet audits av vår verksamhet och våra processer.