Allen - direkt termotransfer

Vanliga användningsområden är bland annat inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. 

Tekniken lämpar sig utmärkt för märkning på bland annat påsar, etiketter, kapslar och blisterpack. Kort sagt överallt där enstaka produkter, förpackningar och kartonger behöver en tydlig och tillförlitlig märkning. Batchnummer, streckkoder, innehållsförteckningar och 2D koder är några exempel av utskrifter.

Vår teknikavdelning har mångårig erfarenhet av montering av märkutrustning i en produktionslina och kan stå till tjänst med rådgivning och tips.