Bläckstråleskrivare

Bläckstråleskrivarna som vi valt att arbeta med kan delas in i två huvudgrupper och tillverkare.

Hitachi bläckstråleskrivare - Kontaktlös märkning
Bläckstråletekniken används vid märkning av produkter som är i rörelse. Bläckstråletekniken används vanligtvis på plast, metall, glas och papper. Tekniken ger god vidhäftning och en torktid runt en sekund. Märktekniken utvecklades först för att datummärka öl- och läskburkar. I dag har fler branscher fått upp ögonen för tekniken och den är nu vanligt förekommande inom livsmedels-, läkemedels-, stål- och kabelindustrin.

Tiflex bläckstråleskrivare
Tiflex-skrivarna kan monteras direkt vid en transportbana för wellkartonger eller andra porösa produkter.

Våra industriella bläckstråleskrivare för ”storskrift” (upp till 10 cm teckenhöjd), arbetar med mycket hög upplösning och märkningen blir likvärdig med den som levereras från tryckerier. Den höga utskriftskvaliteten säkerställer att streckkoder, batchkoder, texter, logotyper och bilder blir tydliga och lättavlästa.

Vanliga användningsområden är inom trä- och livsmedelsindustrin.