Etikettdispensrar

Dispenserserien All-Print LaLabel baseras på en robust och stabil grundmodell med chassi i 50 mm aluminium som rymmer transmission för en till tre stegmotorer, beroende på applikation och prestanda.

Den modulbaserade konstruktionen innebär att dispensern enkelt anpassas till befintliga eller nya installationer. All-Print LaLabel erbjuds i höger- respektive vänsterutförande och applicerar etiketter ovanifrån, underifrån och från sidan.

     

     

    Läs även
    Referenscase