Hitachi - bläckstråleskrivare 

Kontaktlös märkning

Bläckstråletekniken används vid märkning av produkter som är i rörelse. Bläckstråletekniken används vanligtvis på plast, metall, glas och papper. Tekniken ger god vidhäftning och en torktid runt en sekund. Märktekniken utvecklades först för att datummärka öl- och läskburkar. I dag har fler branscher fått upp ögonen för tekniken och den är nu vanligt förekommande inom livsmedels-, läkemedels-, stål- och kabelindustrin.

     

     

    Läs även, Hitachi