Print & Apply

Med hjälp av termotransfer eller direkttermoteknik skrivs och skapas etiketter samt appliceras på produkten helt automatiskt.

Beroende på produktform, produktflöden, etikettstorlek med mera finns det flera olika modeller och tekniker på hur appliceringen kan utföras.

Vi är certifierade servicepartners till Zebra och Intermec.