Varmprägling

Varmpräglingstekniken är väl beprövad och Svenska Allen har levererat varmpräglingsverk till den skandinaviska marknaden sedan 1986.

Tekniken används vid märkning av påsar, etiketter, kapslar och blister med mera. Informationen som ska märkas på förpackningarna kan bland annat vara bäst före-datum, tillverkningsdag, batchnummer och produktionsställe.

För att kunna arbeta i höga produktionshastigheter är trycktiderna på våra maskiner mycket korta, ända ned till 0,03 sekund.