AstraZeneca 

Bläckstråleskrivare hjälper AstraZeneca i den dagliga verksamheten.

Bläckstråleskrivare hjälper AstraZeneca i den dagliga verksamheten.

Svenska Allen Coding AB har mångårig erfarenhet av industriell märkning i krävande miljöer och det var de erfarenheterna tillsammans med den breda kompetensen som resulterade i vårt avtal med AstraZeneca.

Tack vare god service och en fin bläckkvalitet valdes Svenska Allen Coding som leverantör av bläckstråleskrivare. Tillsammans med Hitachi utformade Svenska Allen en skräddarsydd lösning som tillgodosåg AstraZenecas behov. Förutom hård- och mjukvara ingår också ett kostnadseffektivt bläcksystem och utbildning av berörd personal.