Kemwell

Svenska Allen levererar en kapselmärkare för matning, märkning och kontroll till Kemwell i Uppsala.

Kemwell AB är en svensk kontraktstillverkare av läkemedel med två fabriker i Uppsala för global distribution till mer än 80 länder.

Hos Kemwell arbetar ca 180 personer med kemisk och farmaceutisk tablettillverkning, förpackning, kvalitetskontroll, processutveckling, underhåll, logistik, kvalitetsfrågor samt andra stödrelaterade frågor.