Recipharm

Recipharm ersätter fyra märkutrustningar med en enda.

Madlen Gevcen är processingenjör på Recipharm och har varit en av de drivande personerna när märkningen av blisterförpackningar skulle effektiviseras.

Tidigare krävdes fyra separata system för märkningen vilket var både tidskrävande och omständligt. Svenska Allen visade att en termotransferskrivare av typen Allen NG8 kunde ersätta alla fyra tidigare skrivare. Implementationen av Allen NG8 medförde stora tidsbesparingar och en effektivisering av produktionen hos Recipharm.

Utöver den faktiska skrivarutrustningen levererades också mjukvaran ”Pharma Lane”. Mjukvaran säkerställer att rätt information märks och att den endast behöver anges en enda gång istället för fyra gånger, som tidigare.

Madlen Gevcen rapporterar att operatörerna är mycket nöjda då märkningen går mycket snabbare och är mycket enklare.