AAK Dalby

AAK Dalby som är inne i en stark expansionsfas hade ett tidspressat schema för att beställa och driftsätta en linje för fyllning, etikettering och märkning av sina flaskprodukter. 

En stor variation av såser, grilloljor, dressing med mera skulle kunna produceras på en och samma linje och den stora variationen av flaskstorlekar och form satte All-Prints konstruktionsavdelning på stora prov. Den stora frågan var hur samtliga produkter skulle kunna etiketteras på en och samma produktionslinje.