Orkla Foods

Orkla Foods är den största producenten av ketchup i norra Europa.

Under 2009 tillverkades 27 000 ton ketchup och dressing i Orkla Foods fabrik. Svenska Allen har levererat märkutrustning och mjukvara till produktionslinjerna och märker flaskor, påsar och kartonger.