Risenta

Risenta är en av Sveriges största leverantörer av ”hälsomat”.

Sortimentslistan är lång och omfattar bland annat fröer, baljväxter, ris och müsli.

Risenta AB hade en tydlig bild av hur man ville hantera informationsflödet i fabriken. All information skulle centraliseras för att möjliggöra snabba förändringar, minska felmärkningar och förenkla lanseringen av nya produkter.

Svenska Allen har levererat både hård- och mjukvara för all märkning hos Risenta AB.