Santa Maria

Ett fullserviceavtal tecknades mellan Santa Maria Tex Mex och Svenska Allen.

Svenska Allen har fått ett förnyat förtroende och installerade 10 st Hitachi bläckstråleskrivare av modellen PXR 260W hos Santa Maria i Landskrona.

Avtalet som gäller utbyte av äldre skrivare, service, support och dessutom delar till förebyggande service sträcker sig över fem år.