Stålindustri

Specialanpassad märkning

Vi erbjuder bläck och etiketter som är lämplig för märkning av stål och andra metaller, där en viktig faktor är vidhäftningsförmåga och väderbeständighet. Märkningen eller etiketten får heller inte påverka metallen så att den rostar.

    Träindustri

    Ändmärkning av stockar och plank gjordes traditionellt med stämplar.  

    ​Idag ser märkningen av träprodukter lite annorlunda ut. Produktionen idag är industriell med automatiserad märkning. Svenska Allens märksystem för träindustri är anpassade för den tuffa produktionsmiljön och kan integreras med olika IT system för längdmärkning eller automatiska produktbyten.