NIBE

Etikettering hos NIBE gav All-Prints konstruktörer nya utmaningar.

När NIBE i Markaryd skulle förnya sin märkutrustning i sin produktionslinje var kravet att slutförpackningen skulle vara försedd med en etikett på tre av förpackningens fyra sidor. Det fanns även ett krav på att etiketterna skulle kunna appliceras på olika höjd.

Efter ett intensivt utvecklingsarbete började en ny standardapplikator att ta form. Det här var grunden till vår nya APL Robotman, som idag är en av våra mest efterfrågade produkter.