Bra märkning även av feta plaster

Märkningen sker oftast i samband med extrudering eller annan bearbetning.

Vi ser till att våra etikett- och märklösningar uppfyller plastindutrins kravställningar som är; höga hastigheter, korta torktider och god vidhäftningsförmåga.

Vårt specialbläck och våra etiketter kan också användas på feta plaster.