KWH Pipe

Vid fabriken i Vasa tillverkar Oy KWH Pipe AB plaströr för VA- och VVS-installationer.

Produktionsansvariga hos KWH Pipe hade under lång tid testat och utvärderat Hitachi PXR bläckstråleskrivare för märkning av svarta plaströr. Nu har Svenska Allen installerat 6 st. av dessa bläckstråleskrivare i fabriken.

Hitachi PXR har ett nyutvecklat bläcksystem för användning av bläck innehållande vitt pigment. Pigmentet är en förutsättning för god läsbarhet på mörka ytor.

Det nyutvecklade bläcksystemet ger långa serviceintervaller och hög driftssäkerhet. Reservdelskostnaden och stilleståndskostnaderna har medfört minskade kostnader men det är den låga förbrukningen av bläck och make-up som ger de största besparingarna.