Talent Plastics AB

Företaget har flera fabriker som tillverkar form- och strängsprutade termoplastdetaljer.

Till fabrikerna i Nora och Laxå har Svenska Allen levererat fem Hitachi bläckstråleskrivare av modell PXR 460W.

Talent Plastics produktionschef Jan-Erik Bratt säger att de är speciellt nöjda med den höga märkningskvaliteten, renligheten, driftssäkerheten och det pedagogiska användargränssnittet.